katt [kat:] LYSSNA subst.  
katt, katten, katter
husdjuret Felis ocreata domestica; kisse
kissa  
BILD SVENSKA / BILD FINSKAhane [²h'a:ne el. ²h'an:e] LYSSNA subst.  
hane, hanen, hanar
djur av manligt kön
Variantform: hanne
koiras, uros  
Motsatser: hona

Sammansättningar:lusse|katt [²l'us:ekat:] LYSSNA subst.  
lusse|katt, lussekatten, lussekatter
en slags vetebulle som äts på luciadagen
luciapulla  sol|katt [²s'o:lkat:] LYSSNA subst.  
sol|katt, solkatten, solkatter
solreflex från spegel
peiliheijastus  unge [²'ung:e] LYSSNA subst.  
unge, ungen, ungar
avkomma till djur
poikanen, pentu  

Sammansättningar: